[sectn label=”Projektet”]

Nuk kemi projekte për momentin

[/section]
  1. Rehabilitimi dhe Risocializimi i personave gjate vujatjes se denimit.
  2. Frika nga kriminaliteti dhe ndjenja e siguris te banoret e R. Kosovës, 2017.
  3. Delikuenca e të miturve me theks të vecant klasa 6,7,8,9,10,11,12  2016-2019 së bashku me Institutin e Kriminologjisë Universiteti i Zyrihut Zvicër dhe Kilias Researche Center.
  4. Stimulimi i Shqyrtimit Gjygjsorë me studentet të Fakultetit Juridik, viti dytë dhe i tretë.2019
  1. Paralajmrimi i hershem  perms “ HARTES SE KRIMIT”, i veprimeve dhe sjelljeve devijante sipas vellimit, dinamikes dhe statikes ne Republikes se Kosoves
  2. Paralajmrimi i hershem  i veprimeve dhe sjelljeve radikale, ekstremiste nga te rinjet e Republikes se Kosoves.
  3. Rehabilitimi dhe risocializimi i persobave gjate vuajtjes se denimit ne R.Kosoves.
  4. Frika nga kriminaliteti dhe ndjenja e siguris te banoret e R. Kosovës, 2016.
  5. Delikuenca e të miturve me theks të vecant klasa 6,7,8,9,10,11,12  2016-2017 së bashku me Institutin e Kriminologjisë Universiteti i Zyrihut Zvicër dhe Kilias Researche Center.
  6. Stimulimi i Shqyrtimit Gjygjsorë me studentet të Fakultetit Juridik, viti dytë dhe i tretë.