Author Archives: aerdiT

Konceptet kryesore të kriminalitetit tek kriminalitet me të miturit

Dr.sc.Mensut Ademi Çështja e përkufizimit të kriminalitetit-kriminalitet-delikuencës së të miturve është çështje sa e ndërlikuar, po aq edhe komplekse. Ky kompleksitet kushtëzon domosdoshmërinë që problematikës së kriminalitetit-kriminalitet-delikuencës së mitur t’i bëhet trajtim jo vetëm juridiko-penale, por njëherit edhe trajtim adekuat kriminologjik, sociologjik dhe psikologjik. Në këtë rrjedhë, të përkufizosh kriminalitet-delikuencën e të miturve do të […]

SHQYRTIM I LITERATURËS MBI RADIKALIZMIN FETAR DHE EKSTREMIZMIN E DHUNSHËM

Dr.sc.Mensut Ademi Vitet e fundit radikalizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm janë shndërruar në fjalë kyçe të studimeve, raportimeve të medias dhe të punës së agjencive ligjzbatuese të shteteve evropiane. Me gjithë seriozitetin dhe shkallën e rrezikut që i paraqitet sigurisë kombëtare të shteteve dhe rajonit sot nuk ka ende një përkufizim të qartë dhe të […]