Daily Archives: February 7, 2019

VEPRAT PENALE TË KRYESVE TË MITUR KUNDËR INTEGRITETIT SEKSUAL

 Dr.sc.Mensut Ademi mensut.ademi@gmail.com Vështrim hyres Me kriminalitet seksual zakonisht kuptohen të gjitha veprimet që rrezikojnë dhe atakojnë integritetin dhe moralin seksual të një personi. Sjelljet  tilla  janë të inkriminuara në të gjitha kodet dhe ligjet penale të shteteve bashkohore. Ky lloj i kriminalitetit paraqet një rrezikshmëri të veçantë ngase cenon lirinë dhe dinjitetin seksual, si […]

The Third International Self-report Study of Delinquency among Juveniles in Armenia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Serbia, Ukraine, and Switzerland

The Third International Self-report Study of Delinquency among Juveniles in Armenia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Serbia, Ukraine, and Switzerland Report to the Jacobs Foundation (Project N 2012-1026) Swiss Federal Office of Migration (04.04.2012) Swiss National Science Foundation (Project 10001C_162816) Juvenile delinquency in context of emigration and immigration in Armenia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Serbia, Ukraine, and Switzerland […]