Kush jemi ne

Asociacioni i Kriminologeve dhe Kriminalisteve te Kosoves si qendra për Kërkime mbi politikën e parandalimit të krimit mundohet nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në fushën e krijimit, zbatimin dhe monitorimin e zbatimit të politikave publike

Lexo më shumë…

Misioni

Asociacioni I Kriminologeve dhe Kriminalistev ete Kosoves (ASKK) si qendra për kërkime mbi politikat e  parandalimit dhe luftimit te krimit në bashkëpunim me partnerët lokalë dhe të huaj nga organizatat qeveritare dhe të shoqërisë civile, me qëllim përmirësimin dhe

Lexo më shumë…

Close